Instalatii electrice

instalatiielectricegevoltbistrtita

GEVolt Blue Line proiecteaza si executa urmatoarele:

 • - instalatii electrice interioare aferente clădirilor civile;
 • - instalatii electrice interioare aferente clădirilor industriale;
 • - instalatii de utilizare de joasă tensiune;
 • - bransamente electrice aeriene si subterane, monofazate si trifazate, la tensiune nominală de 0,4 kV;
 • - instalatie de racordare la joasă tensiune destinată alimentării cu energie electrică a unui singur loc deconsum, executată din reteaua de joasă tensiune sau tabloul/cutia de distributie a postului detransformare;
 • - prize de pământ, instalatii de legare la pământ si de paratrăsnet aferente clădirilor civile siindustriale;
 • - Linii electrice cu tensiune nominala de 0,4kV – 20kV aeriene si/sau subterane;
 • - Posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni);
 • - Instalatii de utilizare de joasa/ medie tensiune;
 • - Retele electrice de iluminat public aeriene si/sau subterane;
 • - Retele de alimentare cu energie electrica a ansamblurilor de locuinte;
 • - Instalatii electrice de curenti slabi aferente (circuite secundare);
 • - Baterii stationare de acumulatori, instalatii electrice de compensare a factorului de putere;
 • - Instalatii de cabluri fibra optica pentru transmiterea de semnal;
 • - Masurarea rezinstentei de izolatie si continuitatea de circuite, masurarea rezistentei de contact la PT;
 • - Verificari si incercari ale echipamentelor aferente retelelor electrice de distributie de medie tensiune siposturilor de transformare;
 • - Instalatii de protectii si masura;
 • - Executare, verificare, masurare prize de pamant instalatii de legare la pamant si de paratraznet inretele electrice de distributie;
 • - Lurari de mentenanta la corpurile de iluminat stradal pietonal si rutier, temporar festiv si ornamental,sau ornamental festiv, racodare la instalastiile electrice publice.

gevolt blueline logo alb

GEVOLT Bistrita

Firma GEVolt BLUE LINE Bistriţa, firmă specializată in proiectare şi execuţie instalaţii electrice, dar şi producţie echipamente şi tablouri electrice.Personalul de care dispunem face posibil ca firma noastră sa poată aborda lucrări complexe pe tot domeniul instalaţiilor electrice.

Contact

Bistrița, Calea Dejului nr. 148 

0263 211 075

0786 365 300

e-mail: office@gevolt.ro